Prev
Next

SOGO SEIBU

SWIM SUITS & YUKATA WEB

art director : Takeshi Nakano
designer : Miyako Watase, Miki Furukawa