Prev
Next

kakimoto arms

2014AW ADVERTISING

photographer: Gen Saito
stylist: Shino Suganuma
make up: Yuki
retoucher: Osamu Fukuoka
art director: Takeshi Nakano
designer: Miyako Watase